О.Мандровний, методист з гуманітарного циклу знань 

Славутицького міського методичного центру

 

Нові твори нової програми із світової літератури

 
Оновлення змісту Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти стало причиною оновлення змісту програм усіх шкільних предметів. Серед них суттєві зміни зазнала програма із світової літератури, над новою редакцією якої працювала робоча група під керівництвом Ольги Миколаївни Ніколенко, доктора філологічних наук.

Програма, насамперед, зорієнтована на формування творчої особистості юного читача, вона «має сподобатися не вчителям …, а передусім сучасним учням». Програма змінена тому, «що навчальні програми не можуть відставати від розвитку й потреб дітей, від поступу самого суспільства».

В нашій країні приблизно 60% дорослого населення не читає жодної літератури, а сучасні діти читають тільки 9-10 книжок на рік. Також «видається художньої літератури на душу населення в десятки разів менше, аніж В Російській Федерації, Китаї, країнах Європи».

Програма розв’язує наступні завдання:

1) реалізувати новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти;

2) скоротити обсяг попередніх програм не менше, ніж на 15-20 %;

3) врахувати досвід вивчення творів зарубіжних письменників в інших країнах;

4) наблизити літературний курс до життя сучасної дитини;

5) задіяти здоров’язберігаючі технології в освіті;

6) відобразити сучасні суспільні цінності: патріотизм, толерантність, покращення знань іноземних мов, входження в мультикультурний простір.

Літературний канон зазнав оновлення, адже авторський колектив ввів найбільш рейтингові художні твори, які користуються популярністю та повагою і серед дорослих, і серед дітей.

Структура нової програми відповідає структурі літературної освіти в Державному стандарті. Вивчення літератури відбувається в три етапи:

- 5-7 класи – етап прилучення учнів до читання (жанрово-тематичний принцип розташування творів);

- 8-9 класи – етап системного читання (поєднання історико-літературного та жанрово-родового принципів);

- 10-11 класи – етап творчо-критичного читання.

Також на вибір творів впливає традиційний репрезентативний принцип, коли певна літературна епоха пізнається через знайомство з визначним твором даної епохи. І використаний принцип концентричності (від більш простих до складних творів і т.п.).

Новацією є прикінцевий (в програмі кожного класу) розділ «Сучасна література». В ньому 4-5 творів, з яких учні та вчитель мають обрати від одного до трьох творів для текстуального вивчення. В новій програмі понад 30 творів популярних сучасних зарубіжних авторів. Серед нових імен Марина Аромштам, Анна Гавальда, Сью Таунсенд, Міхаель Енде. Другою новацією є принципова відмова від боротьби з Інтернетом та ЗМІ, а, навпаки, використання їхніх можливостей для літературної освіти дітей.

Разом з тенденцією до оновлення літературного канону 80% творів становлять твори так званого «золотого фонду», тобто перевірені часом і практикою вивчення в школі протягом 20 століття та десятиліття нового віку.

Програма із світової літератури водночас має українознавче спрямування. До списку письменників введені ті, які розкривали тему України, життя та творчість яких пов’язані з нею: М. Гоголь, О. де Бальзак, Дж. Олдрідж, Дж. Байрон, С. Гудзенко, Ю. Друніна, О. Грін, М. Булгаков, В. Некрасов та інші. Також є спеціальна рубрика «Україна і світ» із розповідями про українських перекладачів творів зарубіжних авторів, про літературні музеї України та світу тощо.

Емоційно-діяльнісна змістова лінія представлена і творами, які змушують учнів сміятися і плакати, співпереживати і відчувати чужий біль, замислитись над власним ставленням до самого себе, до рідних та близьких, до батьківщини, до життя взагалі.

Значної уваги приділено реалізації цілісного принципу відбору літературних творів. Відповідно до нього до програми кожного класу введені невеликі за обсягом художні тексти, які учні можуть прочитати повністю, а не уривками. Таке повне прочитання допоможе учневі отримати цілісне естетичне та емоційне враження від твору.
Бібліографія

1. Не треба боятися змін! Інтерв’ю з керівником робочої групи з розробки програми зі світової літератури Ольгою Ніколенко [Текст] // Всесвітня література в сучасній школі. – 2012. - № 6. – С. 2-9
Додаток.

Із «золотого фонду» світової літератури:

О. Пушкін. Казка про рибака та рибку. Казка про мертву царівну та про сімох богатирів. Лірика. Євгеній Онєгін

Марк Твен. Пригоди Тома Сойєра.

М. Гоголь. Ніч перед Різдвом. Тарас Бульба. Шинель.

О. де Бальзак. Гобсек.

М. Булгаков. Собаче серце.

Ж. Верн. П’ятнадцятирічний капітан.

Дж. Лондон. Любов до життя. 

М. Баско. Хайку.

А. Міцкевич. Сонети.

Дж. Байрон. Ліричні твори. Мазепа.

Г. Лонгфелло. Пісня про Гайавату.

Ф. Шиллер. Рукавичка. Ода до радості. Івікові журавлі.

Е. По. Золотий жук.

А. Конан Дойль. Записки про Шерлока Холмса.

О. Генрі. Новели.

М. де Сервантес. Дон Кіхот.

В. Шекспір. Сонети. Ромео і Джульєтта.

Ф. Петрарка. Сонети.

Дж. Свіфт. Мандри Гуллівера. 

Г. Гейне. Лірика.

Б. Шоу. Пігмаліон.