ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Українська література

Наказ МОН України від 08.02.2016 р.  № 94 "Про затвердження орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системи загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році"

9 клас

Атестація як тестування

Атестація з української літератури у  9 класі (за вибором навчального закладу) проводиться у формі тестування.

 

Тривалість виконання завдання в письмовій формі - 90 хвилин (час на вступну бесіду та інструктаж не враховується).

 

Учитель довільно визначає варіанти тестів для кожного (-ої) учня (учениці), але так, щоб учні за сусідніми партами не виконували однакові варіанти.

 

Кожен тест рекомендується складати з 25 завдань різної форми:

  • завдання 1-16 з вибором однієї правильної відповіді, яке містить чотири  або п’ять  варіантів відповідей, з яких одна правильна;
  • завдання 17-20 на установлення відповідності між елементами лівої та правої колонок;
  • завдання відкритої форми з короткою відповіддю (завдання 21-24), що передбачають уписування відповіді у вигляді слова, словосполучення чи речення.

Завдання 25 передбачає написання розгорнутої відповіді на запропоноване запитання, учні дають розгорнуту відповідь, формулюють і коментують проблему, порушену в художньому творі, позицію автора, зазначають, чи погоджуються вони з позицією автора, й аргументують свою думку. Обсяг відповіді: 100-200 слів.