Програми факультативних курсів з української літератури

Рекомендовані для використання в 2015-2016 навчальному році

1. Пахаренко В., Пахаренко Н., Месевря О., Січкар С. Сучасна українська література 


1. Пахаренко В., Пахаренко Н., Месевря О., Січкар С. Сучасна українська література : програма факультативного кур¬су для 10-11 класів універсального профілю загальноосвітніх навчальних закладів // Українська мова та література. – 2007. – №2-4. – С.3-31. 

2. Українська література : програми фа-культативів та спецкурсів : 8-11 класи / Упорядники : Г.Федяй, В.Федоренко. – К. : Шкільний світ, 2007. – С. 73-119. 

3. Українська мова та література. – 2008. – №13-16. – С. 4-32; 2009. – №17-19. –      С. 4-12.

4. Програми курсів за вибором і факультативів з української літератури. 8-11 класи / За заг. ред. К.В.Таранік-Ткачук. – К.: Грамота, 2011.

Лист МОН молоді та спорту України від 29.06.2010 року № 1.4/18-Г-362


2. Дем’яненко О.О. Крилаті вислови та їх літературні першоджерела 


1. Збірник навчальних програм спецкурсів, курсів за вибором та факультативів для допрофільної підготовки та профільного навчання: філологічний, суспільно-гуманітарний напрями / За заг. ред. Н.І. Клокар. – Біла Церква: КОІПОПК, 2010. – С. 4-22.

Лист ІІТЗО МОН України № 1.4/18 - Г-362 від 29.06.2010 року


3. Шевченко З.О. Загальнокультурний контекст вивчення української літератури у 8-9 класах 


Загальнокультурний контекст вивчення української літератури у 8-9 класах на факультативних заняттях / З. Шевченко // Українська мова і література в школі: Науково-методичний журнал. - 2013. - N 4. - С. 20-23

Лист ІІТЗО № 14.1/12-Г-641 від 19.11.2013


4. Бондаренко Н.Л. Сучасне франкознавство: програма факультативу для учнів 10-11 класів 


Готується до друку

Лист ІІТЗО № 14.1/12-Г-101 від 18.03.2015


5. Логвіненко Н.М. Сучасне українське фентезі: програма факультативу для учнів 11 класу  


Сучасне українське фентезі: формування змісту поглибленого вивчення національної літератури / Н. Логвіненко // Українська література в загальноосвітній школі. - 2013. - № 6. - С. 36-40

Лист ІІТЗО № 14.1/12-Г-642 від 19.11.2013


6. Цимбалюк В.І. У світі поетичного слова: програма факульттиву для учнів 8-9 класів 


Цимбалюк В.І. У світі поетичного слова: Навчальний посібник для факультативних занять 8-9 класи. – Тернопіль: Мандрівець, 2012. – 144 с.

Лист Монмолодьспорту України № 1.4/18-Г-507 від 30.06.2011 


7. Дмитренко М., Дмитренко Г., Шутенко Ю. Українська усна народна творчість


Дмитренко М., Дмитренко Г., Шутенко Ю. Українська усна народна творчість: програма факультативного курсу для 7-11 класів універсального профілю загальноосвітніх навчальних закладів / Українська мова й література. Програми факультативних та спеціальних курсів : 7-11 класи. – Випуск 1 / Відповідальний за випуск В.Л.Федоренко. – К. : Редакція журналу "Дивослово", 2007. – С. 178-232.

Лист МОНУ від 10.08.2010  року № 1/9-538


8. Логвіненко Н. Українська фантастична проза: програма факультативу для учнів 10-11 класів


Програми курсів за вибором і факультативів з української літератури. 8-11 класи / За заг. ред. К.В.Таранік-Ткачук. – К. : Грамота, 2011.

Лист МОНУ від 29.06.2010 року № 1.4/18-Г-362


9. Цимбалюк В.І. Чарівний світ поезії: програма факультативу для учнів 10-11 класів


Програми курсів за вибором і факультативів з української літератури. 8-11 класи / За заг. ред. К.В.Таранік-Ткачук. – К. : Грамота, 2011.

Лист МОНУ від 29.06.2010 року № 1.4/18-Г-362


10. Голик О.В. Історія давнього українського письменства: програма факультативу для учнів 9 класу


Програми курсів за вибором і факультативів з української літератури. 8-11 класи / За заг. ред. К.В.Таранік-Ткачук. – К. : Грамота, 2011.

Лист МОНУ від 29.06.2010 року № 1.4/18-Г-362


11. Гуменна Л.С. Історія українського письменства: програма факультативу для учнів 11 класу


Програми курсів за вибором і факультативів з української літератури. 8-11 класи / За заг. ред. К.В.Таранік-Ткачук. – К. : Грамота, 2011.

Лист МОНУ від 29.06.2010 року № 1.4/18-Г-362


12. Руса Т.В., Хміль Л.П., Леськова Р.О., Семенюк Л.С. Доба Козаччини в українській літературі: програма факультативного курсу для учнів 10–11 класів

 

Програми курсів за вибором і факультативів з української літератури. 8-11 класи / За заг. ред. К.В.Таранік-Ткачук. – К. : Грамота, 2011.

Лист МОНУ від 29.06.2010 року № 1.4/18-Г-362


13. Квітень Є.Д., Ткач А.В. Казка як епічний жанр: програма факультативного курсу для учнів 5-7 класів


Готується до друку

Лист ІІТЗО від 20.03.2015 № 14.1/12-Г-121


14. Береш О.Т., Гнаткович Т.Д., Ківеджій О.В, Ребрик Н.Й., Шкурда М.І. Українська література. Програми факультативних курсів для учнів 5-11 класів


Українська література. 5-11 класи. Програми факультативних курсів для загальноосвітніх навчальних закладів (класів). – Ужгород: Гражда, 2015. – 60 с.   

Лист ІІТЗО від 18.03.2015 № 14.1/12-Г-103


15. Богачук К.В. Слов’янська міфологія у творчому доробку українського письменства:  програма факультативного курсу для учнів 8-9 класів


Освітній портал КОІПОПК

Лист ІІТЗО від 20.03.2015 № 14.1/12-Г-122