ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Інтегрований курс "Література"

Наказ МОН України від 08.02.2016 р.  № 94 "Про затвердження орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системи загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році"

9 клас

Атестація як написання твору

Атестація з інтегрованого курсу «Література» (національна та світова) у 9 класі може проводитися у формі написання твору або виконання тестових завдань. Пропонуємо виконувати твір у традиційному жанрі літературно-критичної статті, а також у жанрі рецензії.

Атестація як тестування

Тестові завдання  повинні відповідати вимогам діючих навчальних програм.


Рекомендуємо скласти до 10 варіантів тестових завдань наступних форм:


  • завдання з  вибором  однієї правильної відповіді з чотирьох  або  двох правильних відповідей із 5 (6) запропонованих тощо;
  • завдання на встановлення правильної послідовності викладення подій у художньому творі, розташування частин (глав) літературного твору, створення твору, життя письменників, існування літературних та культурних епох, стилів, напрямів;
  • завдання на встановлення відповідності (пропонується встановити відповідність  між певними літературними фактами, розміщеними у двох колонках);
  • завдання з розгорнутою відповіддю.


Завдання мають бути побудовані таким чином, щоб учні могли продемонструвати вміння розуміти та інтерпретувати художній текст, визначати родову й жанрову специфіку та стильову своєрідність художнього твору, багатство його ідейно-художнього змісту та особливості поетики, сприйняття конкретного твору в літературно-мистецькому контексті епохи, у зв’язках із літературною традицією України і світу.


Робота над тестовими завданнями проводиться протягом 90 хвилин. Відлік часу розпочинається з моменту початку роботи учнів над завданнями.