ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

УКРАЇНСЬКА МОВА

Наказ МОН України від 08.02.2016 р.  № 94 "Про затвердження орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системи загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році"

9 клас

Дата проведення

Державна підсумкова атестація з української мови для випускників 9-х класів (диктант) проводитиметься з 1 по 8 червня за розкладом навчального закладу.

Оформлення у класному журналі

Бали за атестацію в основній школі  виставляються у класному журналі у колонку з написом «ДПА» без зазначення дати після колонки з написом «Річна».

 

Результати атестації виставляються у додатки до свідоцтв про базову загальну середню освіту у графі «державна підсумкова атестація». 

Оформлення атестаційних робіт

Атестаційна робота оформлюється письмово на аркушах зі штампом школи, дотримуючись вимог оформлення письмових робіт.

 

У верхній лівій частині титульної сторінки подвійного аркуша ставиться штамп загальноосвітнього навчального закладу. На ньому зазначається дата, наприклад: 05.06.2016 р. Підписування роботи починається на сьомому рядку титульної сторінки:

Робота

на державну підсумкову атестацію

з української мови за курс основної школи

 учня (учениці) 9 класу

( прізвище, ім’я, по батькові у формі родового відмінка)

 

На другій сторінці на перших двох рядках записують вид роботи та назву тексту, наприклад:

  Диктант

У пошуках слова

Проходження атестації

Проходження атестації з української мови є обов’язковим. 

Ефективною формою перевірки орфографічної та пунктуаційної грамотності учнів є контрольний текстовий диктант. Перевірці підлягають уміння правильно писати слова на вивчені орфографічні правила, ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації, належним чином оформляти роботу. Перевірка здійснюється фронтально за звичною методикою.

На проведення атестації відводиться 1 астрономічна година. Відлік часу ведеться від початку читання вчителем тексту.

За обсягом тексти диктантів повинні містити 160 -170 слів. 

Визначаючи кількість слів у диктанті, враховують як самостійні, так і службові частини мови.

Вибір диктанту для проведення ДПА

"Завдання для проведення атестації укладають учителі відповідного фаху,  

погоджує педагогічна рада та затверджує керівник навчального закладу". 

Міське методичне об'єднання вчителів української мови та літератури на засіданні, яке відбулося 29.03.2016 року (протокол № 1(2)), схвалило наступні рекомендації для вчителів міста:

 

1. Рекомендуємо писати єдиний диктант як для універсальних класів, так і для класів із поглибленим вивченням української мови.

 

2. Вчителі навчальних закладів міста самостійно вибирають збірник диктантів для проведення ДПА з української мови, який схвалений МОН України. 

 

3. Шкільне методичне об’єднання вчителів української мови та літератури вибирає не менше одного диктанта з кожної теми збірника і складає перелік їх для погодження педагогічною радою та затвердження керівником навчального закладу.

 

4. В день проведення ДПА із переліку вибраних диктантів (див.п.3) текст для написання визначається жеребкуванням.


11 клас

Дата проведення

5 травня відбудеться державна підсумкова атестація з української мови  у формі зовнішнього незалежного оцінювання

 

Завдання для проведення атестації з української мови у формі ЗНО укладаються Українським центром оцінювання якості освіти. Завдання мають відповідати державним вимогам до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, визначеним навчальними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки. 

 

Український центр оцінювання якості освіти надсилає навчальним закладам результати ЗНО з української мови, які зараховуються як результати атестації, про що видається відповідний наказ керівника навчального закладу.

 

Атестація з української мови в 11 класі проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання у пунктах тестування

При цьому  результати  зовнішнього  незалежного  оцінювання  зараховуються як результат  державної підсумкової  атестації за курс повної  загальної середньої освіти  для всіх випускників старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів 2016 року.  

Оформлення в класному журналі

Бали за атестацію в старшій школі  виставляються у класному журналі у колонку з написом «ДПА» без зазначення дати після колонки з написом «Річна». 


Результати атестації виставляються у додаток до атестату про повну загальну середню освіту у графі «державна підсумкова атестація» та враховуються при визначенні середнього балу атестата. 

Проходження атестації для особливої категорії випускників

Атестація в 11 класі для учнів, які не з’явилися для її проходження через поважні причини (смерть членів сім’ї чи близьких родичів, надзвичайні ситуації природного та техногенного походження, інші обставини, які об'єктивно унеможливлюють з'явлення на атестацію), учнів вечірніх шкіл, які не будуть вступати до вищих навчальних закладів, проводиться у навчальному закладі у формі переказу.

Переказ проводиться за традиційною методикою. За обсягом тексти переказів повинні містити 350-450 слів. На виконання роботи відводиться 90 хвилин, протягом яких учні сприймають текст, докладно відтворюють його в письмовій формі з урахуванням смислової і структурної цілісності. Відлік часу розпочинається після другого прочитання вчителем тексту  переказу. Переказ оцінюється однією оцінкою, яка є середнім показником набраних балів за зміст та мовне оформлення (грамотність) роботи