2014-2015 навчальний рік

Теоретичний семінар для вчителів - словесників

7 жовтня 2014 року

Славутицький ліцей

«Вивчення літератури в контексті розвитку культури та мистецтва як один із основних принципів літературної освіти» - такою була тема теоретичного семінару для вчителів словесності, який відбувся 07 жовтня 2014 року в Славутицькому ліцеї.

Сьогоднішньому випускникові вже мало бути інформованою, освіченою людиною, важливо були людиною культурною, яка поважає національні та світові традиції, толерантно ставиться до представників різних культур, віросповідань, рас і національностей. А головне – випускник школи має володіти системно-цілісною картиною світу, що дозволяє йому не тільки увійти в доросле життя, а й протидіяти згубним впливам масової культури. Не секрет, що сучасна людина з «кліповою» свідомістю здебільше багато знає, але не усвідомлює, знає про мораль, але вчиняє аморально, володіє інформацією, але залишається некультурною. Молоді люди, на думку соціологів, втрачають зв’язок з минулим, з духовною культурою українського народу та людства в цілому. Тому зусилля освіти і треба зосередити на тому, або залучити дитину до минулого, теперішнього та майбутнього культури. Саме ця проблема підживлює інтерес до викладання української та світової літератур в широкому культурологічному контексті, а саме у зв’язку з іншими видами мистецтва, з філософією, міфологією, фольклором, звичаями, віруваннями, культурними традиціями різних народів і національностей.


Метою семінару було розглянути шляхи реалізації культурологічної лінії літературного компоненту освітньої галузі «Мови та літератури», озброїти вчителя словесності арсеналом прийомів культурологічного тлумачення художнього тексту.


Були підготовлені доповіді з наступних питань:

1. Створення «образу світу» в свідомості учня та розгляд літературних явищ на тлі широкого культурологічного контексту: живопис, графіка, скульптура, музика, театральне мистецтво, кінематограф.

О.М. Мандровний, методист міського методичного центру

2. Вивчення української літератури у взаємозв’язку з іншими видами мистецтв.

О.В. Кушнеренко, вчитель української мови та літератури ліцею

3. Вивчення світової літератури у взаємозв’язку з іншими видами мистецтв.

Г.О. Рак, вчитель світової літератури ліцею

4. Висвітлення зв’язків літератури з філософією, міфологією, фольклором, звичаями, віруваннями, культурними традиціями різних народів і національностей.

Л.В. Бондаренко, вчитель української мови та літератури ліцею


Семінар закінчився прийняттям тексту рекомендацій, а саме:

З метою виховання загальної культури учнів, поваги до національних і світових традицій, толерантного ставлення до представників різних культур, віросповідань, рас і національностей, а також з метою підвищення рівня професійної майстерності вчителів-словесників рекомендуємо:


1. Створювати умови для набуття учнями як літературних та літературознавчих знань, так й народознавчих, історичних, філософських, мистецтвознавчих та інших.

Вчителі. Постійно.

 

2. Під час вивчення художніх творів планувати форми роботу щодо висвітлення зв’язків літератури з філософією, міфологією, фольклором, звичаями, віруваннями, культурними традиціями різних народів і національностей.

Вчителі. Постійно.


3. Опановувати прийоми культурологічного тлумачення художнього тексту, вдосконалювати методику культурологічного аналізу художнього твору

Вчителі. Постійно.


4. З метою формування системно-цілісної картини світу розвивати інтеграційний спосіб мислення шляхом використання різних видів мистецтв на уроках літератури.

Вчителі. Постійно.


5. Ознайомити вчителів української мови та літератури, світової літератури, російської мови та літератури з матеріалами даного семінару.

Керівники  шкільних методичних об’єднань.


Дякуємо творчій групі вчителів ліцею, а саме Кушнеренко О.В., Бондаренко Л.В., Рак Г.О., а також усім учителям, які знайшли можливість були учасниками семінару.