2015-2016 навчальний рік

Теоретичний семінар для вчителів - словесників

24 лютого 2016 року

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З РОЗВИТКУ ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРИ

«Організація роботи з розвитку писемного мовлення на уроках літератури» - такою була тема теоретичного семінару для вчителів-словесників, який відбувся 24 лютого 2016 року в Славутицькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 3.

Однією з важливих ознак результативності літературної освіти в школі є здатність школярів створювати власні тексти, насамперед писати шкільний твір на літературну тему.

Саме проблемі створення учнями власних текстів і був присвячений семінар, головною метою якого – запропонувати систему традиційних та інноваційних письмових робіт, які стимулюють творче мислення дітей і реалізують літературні здібності школярів.

Були підготовлені доповіді з наступних питань:

1. Правила написання шкільного твору. Типові помилки під час написання учнями традиційних творів на літературну тему та причини їх появи.

О.М. Мандровний, методист міського методичного центру

2. Жанри традиційних учнівських творів та їх головні особливості:

• Літературно-критична стаття;

• Рецензія;

• Есе;

• Нарис;

• Щоденник;

• Лист;

• Подорож;

Т.М. Щеголькова, вчитель української мови та літератури ЗОШ № 3

3. Інноваційні форми творчих письмових робіт на уроках літератури:

• Фанфіки;

• Постери;

• Буклети;

• Титульні сторінки до книжки;

• Форми творчих завдань, описаних у книзі Джанні Родарі «Граматика фантазії».

В.П. Симонова, вчитель зарубіжної літератури ЗОШ № 3

4. Організація та проведення уроків з аналізу шкільних творів.

Т.Р. Шевченко, вчитель зарубіжної літератури ЗОШ № 3

5. Практикум: колективне вигадування казкових історій за допомогою педагогічної технології «Карти Проппа»

О.М. Мандровний, учасники семінару

Довідка: так звані «карти Проппа» - це інструмент педагогічної технології з вигадування групою (колективом дітей) від керівництвом учителя казкових або пригодницьких історій. Діяльність дітей відбувається за алгоритмом 31 «карти Проппа»,  де під так званими «картами Проппа» розуміють тридцять одну функцію дійових осіб чарівної казки, структуру якої дослідив російський та радянський вчений - фольклорист Володимир Пропп у монографії «Морфологія чарівної казки». «Картами Проппа» вони були названі італійським дитячим письменником Джанні Родарі, який у книзі «Граматика фантазії» запропонував використати знайдені В. Проппом функції казкових персонажів як засіб стимулювання та розвитку фантазії та уяви дітей у вигляді колективної гри з вигадування казкових або пригодницьких оповідань.

Семінар закінчився прийняттям тексту рекомендацій, а саме:

З метою формування комунікативної та літературної компетентності учнів у процесі створення власних текстів, насамперед написання шкільного твору; стимулювання творчої уяви ц фантазії, розвитку образного та творчого мислення школярів, а також з метою підвищення рівня професійної майстерності вчителів-словесників рекомендуємо:

1. Сформувати і вдосконалювати навички створення і написання власних текстів, орієнтуючи учнів на свідомий вибір стилю мовлення та жанру майбутнього твору.

Вчителі. Постійно. 

 

2. Пропонувати учням виконувати як традиційні форми письмових робіт, так і інноваційні письмові роботи, орієнтовані на розвиток творчих літературних здібностей учнів.

Вчителі. Постійно.

 

3. Систематично проводити аналіз написаних шкільних творів на спеціально відведених уроках з метою усвідомлення учнями зроблених помилок і неповторення їх у майбутньому.

Вчителі. Постійно.

 

4. Ознайомити вчителів української мови та літератури, зарубіжної літератури, російської мови та літератури з матеріалами даного семінару.

Керівники  шкільних методичних об’єднань

Семінар був корисним для такої аудиторії

1. учителям, які намагаються зрозуміти причини помилок, які припускають учні під час написання шкільного твору;

2. учителям, які намагаються розвинути творчі здібності, творчу уяву та фантазію дітей під час написання різноманітних класних та домашніх робіт;

3. учителям, які працюють на розвитком логічного та образного мислення дітей;

4. учителям, які керують літературною освітою школярів в позакласний час.

Дякуємо творчій групі вчителів загальноосвітньої школи № 3, а саме Купрієнко Т.В., Щегольковій Т.М., Симоновій В.П., Шевченко Т.Р., а також усім учителям, які знайшли можливість були учасниками семінару.

 

О.М. Мандровний, методист міського методичного центру