Теоретичний семінар для вчителів-словесників

20 жовтня 2016 року

ВИРАЗНЕ ЧИТАННЯ ЯК ОДИН ІЗ МЕТОДІВ ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ

«Виразне читання як один із методів вивчення літератури» - такою була тема теоретичного семінару для вчителів словесності, який відбувся 20 жовтня 2016 року в Славутицькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 4.

 

Головним завданням учителя літератури  залишається завдання навчити розуміти художнє слово, висловлювати і обґрунтувати своє ставлення до художнього світу письменника чи поета. 

 

Однак в останнє десятиліття вчителі літератури стикаються з загрозливою ситуацією, коли учні обговорюють твір, якого вони взагалі не читали.

 

Або учні відповідають на запитання без аргументації, не зачитують вголос уривки із творів для доведення власної думки. Якщо учень не читав твір вдома, в класі він не може знайти правильний настрій, інтонацію для читання, зробить помилкові логічні акценти. 

 

Виправити ситуацію може тільки цілеспрямована та систематична робота учителя з розвитку виразного читання не тільки творів, які пропонується вчити напам’ять, а всіх за необхідності прозових та поетичних творів. Метою семінару було запропонувати шляхи формування культури виразного читання учнями поетичних та прозових творів напам’ять або з аркуша, результатом чого стає відчуття художнього слова; здатність аргументовано аналізувати літературний твір; здатність правильно визначати головну думку прочитаного твору; розвиток логічного, образного та творчого мислення школяра.

 

Були підготовлені доповіді з наступних питань:

 

1. Місце виразного читання в умовах шкільного вивчення літератури

О.М. Мандровний, методист міського методичного центру

 

2. Виразне читання на основі висновків системи К.С. Станіславського

Т.М. Нестеренко, вчитель української мови та літератури ЗОШ № 4

 

3. Якості вчителя-декламатора

Н.Л. Атаманенко, вчитель української мови та літератури ЗОШ № 4

 

4. Інтонація і засоби емоційно-образної виразності: рима, ритм, логічні та художні паузи.

В.М. Євтушенко, вчитель української мови та літератури ЗОШ № 4

 

5. Структура уроку виразного читання

Л.М. Живець, учитель української мови та літератури ЗОШ № 4

 

6. Прийоми навчання читати виразно (за Б.А. Буяльським)

Л.М. Стодольська, вчитель зарубіжної літератури ЗОШ № 4, 

Т.М. Нестеренко, вчитель української мови та літератури ЗОШ № 4

 

7. Виконавський аналіз художнього твору (на прикладі будь-якого твору на вибір учителя)

Н.Л. Атаманенко, вчитель української мови та літератури ЗОШ № 4

 

Семінар закінчився прийняттям тексту рекомендацій, а саме:

 

З метою формування комунікативної та літературної компетентності учнів у процесі виразного читання літературних творів; стимулювання творчої уяви та фантазії, розвитку образно-емоційної сфери та творчого мислення школярів, а також з метою підвищення рівня професійної майстерності вчителів-словесників рекомендуємо:

 

1. Вчителям літератури постійно вдосконалювати власні навички з декламування поетичних та прозових творів.

Вчителі. Постійно. 

 

3. Організувати систематичну роботу з виразного читання літературних творів учнями шляхом поступового ознайомлення з основами декламаторського мистецтва та колективного обговорення і оцінювання виступів з декламацією.

Вчителі. Постійно.

 

2. Пропонувати учням вивчення напам’ять поетичних та прозових творів тільки після їх літературно-декламаційного аналізу.

Вчителі. Постійно.

 

4. Здійснювати індивідуальний підхід щодо оцінювання виразного читання перед класом сором’язливих, невпевнених в собі учнів, а також тих, хто легко збуджується; пропонувати для них повторне декламування в зручній для них психологічній атмосфері.

Вчителі. Постійно.

 

5. Провести кожного учня через індивідуальне навчання задля виправлення його власних помилок і поштовху до розвитку його декламаційної майстерності.

Вчителі. Постійно.

 

6. Ознайомити вчителів української мови та літератури, зарубіжної літератури, російської мови та літератури з матеріалами даного семінару.

Керівники  шкільних методичних об’єднань.

 

Дякуємо творчій групі вчителів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4, а саме Л.М. Живець, Т.М. Нестеренко, Н.Л. Атаманенко, Л.М. Стодольській, В.М. Євтушенко, а також усім учителям, які знайшли можливість були учасниками семінару.

 

О.М. Мандровний, методист міського методичного центру